در مبحث سیم کشی آنتن مرکزی، آیفون و تلفن به یکی دیگر از سیستم های جریان ضعیف یعنی سیستم تلفن می پردازیم. نصب تلفن در ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، بیمارستان ها و سالن های اجتماعات الزامی است.

– ساختمان های دارای مرکز اختصاصی تلفن

در ساختمان هایی که مراکز اختصاص تلفن دارند، لازم است اتاق مرکز (و در صورت نیاز اتاق های سایر تجهیزات مربوط به سیستم تلفن) در محلی مناسب شود تا از نظر ارتباط با شبکۀ  تلفن شهری و مدارهای داخلی ساختمان، مناسب باشد. همچنین از این اتاق، فقط برای نصب تجهیزات مربوط به تلفن استفاده شود و در صورت داشتن فضای کافی برای دیگر تجهیزات جریان ضعیف، برای هیچ منظور دیگری استفاده نشود.

سیم کشی تلفن

– ساختمان های فاقد مرکز اختصاصی تلفن

در ساختمان های فاقد مرکز تلفن اختصاصی، محل جعبه تقسیم ترمینال اصلی که خطوط ورودی به آن وصل می شود باید به نحوی انتخاب شود که انجام ارتباط بین این جعبه و خطوط شبکۀ شهری و جعبه های تقسیم طبقات به سهولت انجام شود.

نکاتی در مورد جعبه تقسیم های ترمینال طبقات در سیستم تلفن

جعبۀ تقسیم های ترمینال طبقات یا مناطق توزیع باید با توجه به توسعه های بعدی پیش بینی شده و برای اتصالات اضافی محل کافی داشته و همچنین به ترمینال زمین مجهز باشد. ارتباط بین جعبۀ تقسیم های ترمینال طبقات با جعبۀ تقسیم مرکز تلفن باید با کابل حفاظت شده در لوله ها یا مجاری کابل، انجام شود.

کابل های نسوز مورد استفاده در سیستم های تلفن باید نوعی پرده فلزی (فویل، زره یا نظایر آن) داشته و شامل یک رشته هادی مخصوص اتصال زمین باشد. اتصالات بین جعبۀ تقسیم های ترمینال و محل دستگاه تلفن (پریز تلفن) باید مشتمل بر سه رشته هادی (شامل زمین) بوده و قطر کابل تلفن طبق مقررات ملی ۱۳-۸-۰-۸ باید حداقل ۰٫۶ میلی متر باشد.

تذکر: در ساختمان های فاقد مرکز تلفن، در صورتی که از نظر مقررات شرکت مخابرات بلامانع باشد، می توان به دو رشته هادی اکتفا کرد.

تذکر: پریزهای دو، سه یا چند کنتاکته تلفن باید مخصوص این سیستم باشد، به گونه ای که وصل اشتباهی دو شاخه های برق به آن ها یا دو، سه یا چند شاخه های تلفن به پریزهای برق امکان پذیر نباشد.

هادی های اتصال زمین سیم ها و کابل های تلفن باید از طریق یک هادی حفاظتی، ترمینال زمین جعبه ی اصلی تلفن یا مرکز تلفن را به سیستم زمین ساختمان متصل کنند.

به طور کلی اتصال به دستگاه تلفن می تواند به یکی از دو روش زیر انجام شود:

الف) در محل جعبه سیم کشی تلفن، جعبه انتهایی تلفن (که معمولاً به انتهای کابل دستگاه وصل است)، به صورت ثابت نصب شود؛ یا طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها

ب) در محل جعبه سیم کشی تلفن، پریز مخصول تلفن (با حـداقل سـه کنتاکـت ) نـصب و اتصال تلفن به آن از طریق سه یا چند شاخه مناسب انجام شود.

سیم کشی تلفن

به ازای هر خط در یک واحد مسکونی، یک زوج کابل وارد واحد مسکونی می شود. بنابراین تعداد زوج بستگی مستقیم به تعداد خطوط تلفن در واحد دارد. توصیه می شود حداقل یک زوج به صورت رزرو برای هر واحد در نظر گرفته شود.

در صورتی که در واحدها جعبه تقسیم تلفن وجود داشته باشد، کابل از رایزر وارد آن می شود و از جعبه تقسیم به هر پریز تلفن، کابل زوجی انتقال داده می شود. اگر در واحد جعبه تقسیم تعبیه نشده باشد، از رایزر به نزدیک ترین پریز تلفن، کابل زوجی انتقال داده می شود و سپس در سراسر فضا به پریزهای تلفن کابل کشی انجام می شود.

نمودار سیم کشی رایزر سیستم تلفن

در نمودار رایزر دیاگرام سیستم تلفن، MTB نشان دهنده جعبه تقسیم اصلی تلفن و TB معرف جعبه تقسیم های طبقات است که ارتباط دهی آن ها از همکف و بین طبقات در نمودار رایزر سیستم تلفن مشخص می شود و مشخصات وسایل به کار رفته در سستم تلفن در این نمودار درج می شود.

سیم کشی آیفون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *